Data sikkerhed.

Klinik v. Lene Foged behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne vurdere din problematik og for at kunne tilbyde dig en optimal behandling.

Vi indsamler bl.a. dit navn, CPR-nummer, e-mailadresse, alder og informationer der kan medvirke til at belyse årsagerne til din problematik.

Dine oplysninger eller dele af disse vil blive videregivet til den behandler som du efterfølgende vil blive henvist til. Så længe du er i et forløb hos Lene Foged giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Når du indtaster dine personlige oplysninger sker det via en sikker og krypteret forbindelse. Dine personoplysninger opbevares sikkert og i henhold til krav fra offentlige myndigheder herunder Persondataforordningen (GDPR), sundhedsloven og autorisationsloven. Dine personoplysninger gemmes hos klinik v. Lene Foged i 10 år efter din behandling er afsluttet. Herefter slettes dine personoplysninger. Behandlerne - eksempelvis fysioterapeuter - er i henhold til autorisationsloven §25 forpligtet til at opbevare din journal i 10 år.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt få oplyst hvilke informationer klinikken har gemt om dig ligesom du til ethvert tidspunkt kan bede om at få slettet dine oplysninger. Ønsker du under et behandlingsforløb at få slettet dine data, kan det få betydning for din videre behandling. Vær opmærksom på, at dine journaldata hos behandleren skal gemmes i 10 år som anført ovenfor og kan dermed ikke slettes.

De oplysninger vi har registreret til brug for blandt andet afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Klinik v. Lene Foged  håndterer  data i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). I de nedenstående punkter beskrives de overensstemmelser i henhold til persondataforordningen, som er relevante for vore kunder og klienter.


Dataansvarlig

Virksomhed: Klinik v. Lene Foged

Adresse: Herregaardscenteret 109
5600 Faaborg

CVR: 31908906

Telefon nr.: +45 7199 9819

Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg gerne denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret.